Khởi nghiệp!

  • - Tìm nơi quảng bá ý tưởng
  • - Tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng
  • - Tìm kiếm đối tác thực hiện dự án

Ở đây, mọi thứ đều dễ dàng

  • Nổi bật
  • Mới nhất
  • Sắp thành công

SB FUND
CÓ GÌ KHÁC BIỆT?

Hỗ trợ Email chỉ trong 5 phút
Không giới hạn yêu cầu mục tiêu
Thân thiện với người dùng mobile
Giữ lại tất cả số tiền đã nhận được
SBFUND dành cho mobile
Không có hình phạt với 1 dự án thất bại

Đưa dự án tới hàng ngàn nhà đầu tư ngay hôm nay!

Với mạng lưới tiếp cận rộng khắp, chúng tôi cam kết sẽ trở thành cầu nối hữu hiệu giữa các dự án tiềm năng và các nhà đầu tư.